Brilliance PRO là thiết bị điều trị bằng đèn chiếu đẳng cấp thế giới giá cả phải chăng để điều trị trẻ sơ sinh bị vàng da nặng. Cải tiến kỹ thuật quan trọng của chúng tôi là sử dụng Đèn LED xanh dương cường độ cao,

có vị trí chiến lược để cho phép điều trị hiệu quả với mức tiêu thụ điện năng tối thiểu và Đèn LED trắng để quan sát với công nghệ Smart Tilt.

image Đèn chiếu điều trị vàng da sơ sinh (861 KB)