News and Events

Cập nhật tin tức và sự kiện mới nhất

Thiết bị làm ấm khô hiệu năng cao dùng cho:

  • Dịch truyền
  • Máu và các sản phẩm từ máu
  • Dung dịch rửa và dịch dinh dưỡng truyền vào đường tiêu hoá hoặc ngoài đường tiêu hoá

Our Facebook