Trang thiết bị tiêu chuẩn

  • Dụng cụ mạch sử dụng 1 lần-  ( số lượng 03)
  • Cột truyền dịch
  • Gọng mũi( kích cỡ S, M, L mỗi loại 1 chiếc )
  • Mũ y tế( S, M, L mỗi loại 1 chiếc )
  • Máy sinh lưu lượng sử dụng 1 lần (số lượng 03)

Phụ kiện tùy chọn

  • Buồng có máy tạo ẩm
  • Máy nén khí

Vật tư tiêu hao

1. Bong bóng nước CPAP

2. Kiểm soát khí thở CPAP

3. Thở OXy dòng cao

image Máy thở Nasal Cpap unit 300 (995 KB)