Được thiết kế bởi các chuyên gia Australia, ống cook linh hoạt hỗ trợ việc đặt nội khí quản khi tầm nhìn đến dây thanh môn bị hạn chế