vien
Image Bộ đặt nội khí quản có camera (VL 3D) ( png, 1.02 MB ) Đã đăng 55 download
Image Dụng cụ vệ sinh răng miệng ( png, 997 KB ) Đã đăng 30 download
Image Găng tay tắm khô ( png, 1.23 MB ) Đã đăng 34 download
Image Giường hồi sức sơ sinh ( png, 1.22 MB ) Đã đăng 28 download
Image Giường hồi sức và sưởi ấm cho trẻ sơ sinh - CIC 101 ( png, 1.17 MB ) Đã đăng 55 download
Image Giường sơ sinh (Bassinet) ( png, 1.11 MB ) Đã đăng 52 download
Image Giường sưởi dành cho trẻ sơ sinh CIC 101 ( png, 966 KB ) Đã đăng 30 download
Image Giường sưởi dành cho trẻ sơ sinh NWC 100 ( png, 886 KB ) Đã đăng 60 download
Image Lồng ấp cho trẻ sơ sinh - INC 200 ( png, 1.12 MB ) Đã đăng 58 download
Image Máy thở Nasal Cpap unit 300 ( png, 995 KB ) Đã đăng 62 download
Image Miếng che mắt dùng trong điều trị vang da sơ sinh ( png, 1009 KB ) Đã đăng 49 download
Image Ống chèn đặt nội phế quản ( png, 641 KB ) Đã đăng 30 download
Image Ống Cook link hoạt ( png, 960 KB ) Đã đăng 26 download
Image Ống thở Oxy 2 mũi ram Cannula ( png, 707 KB ) Đã đăng 30 download
Image Ống đặt nội khí quản có miếng chống cắn Silicon ( png, 659 KB ) Đã đăng 55 download
Image Video laryngoscope ( png, 1.05 MB ) Đã đăng 30 download
Image Xi lanh đo áp lực ống nội khí quản ( png, 861 KB ) Đã đăng 28 download
Image Đèn chiếu điều trị vàng da sơ sinh ( png, 861 KB ) Đã đăng 51 download