IV Meditech là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam cho các nhà sản xuất và thương hiệu y tế hàng đầu. IV Meditech cung cấp các thiết bị cho phòng thí nghiêm như: EpiLED Module, MagVision Imaging Software, MagCam HD Series Cameras, MagCam DC Series ...